• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Amaçlar

Amaçlar

Amaçlarımız

  • Güncel proje çağrılarının duyurulması, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik destek imkânlarının tanıtılması, eğitim ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi koşuluyla proje alanında farkındalığı ve kültürü sağlamak,
  • Akademisyen, öğrenci, mezun, firma çalışanları ile diğer araştırmacıların ulusal ve uluslararası proje fonlarından yararlanmalarını desteklemek,
  • Kullanılabilir mevcut alt yapının potansiyelini arttırmak ve akreditasyonunu takip etmek,
  • Yenilik, İnovasyon, Girişimcilik, Ar-Ge odaklı faaliyetlere ivme kazandırmak,
  • Üniversite – sanayi işbirliğini canlandırmak ve sürdürülebilirliğini artırmak,
  • Akademisyenler ile firma çalışanlarının, araştırma alanları arasında eşleştirmeler yaparak sanayileşme potansiyelli teknolojilerin üniversite birimlerinde geliştirilmesini desteklemek,
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimiyle ilgili farkındalık yaratmak ve süreçlerinin yürütülmesine destek olmak,
  • Araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve mezunların kariyer planlamalarına yönelik kendi inovasyon ve girişimlerini gerçekleştirebilmesi, beceri ve deneyimlerini artırabilmesi, işbirliklerini sağlayabilmesi için gerekli rehberlik danışmanlık hizmetleri sunmak.
  • Yeni iş alanları kapsamında üretme potansiyeli olan şirketlerin açılmasına ve büyümesine destek olmak.