Skip to content

Faaliyet AlanlarıSanayiciler İçin

 • AR-GE desteği sunma,
 • Hibe programları hakkında farkındalık sağlama,
 • Marka, tescil, patent danışmanlığı gerçekleştirme,
 • Bilgilendirme ziyaretleri yürütme,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğinin yürütülmesinde köprü görevi üstlenme,
 • Akademisyen uzmanlık alanları ile sanayi Ar-Ge ihtiyaçları arasında eşleştirmeler yapma
 • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönetimi süreçlerinde (patent araştırması, başvurusu, takibi, lisanslama ve ticarileştirme) destek olma,
 • Sanayileşme potansiyelli teknolojilerin üniversite birimlerinde geliştirilmesine katkı sağlama,
 • Üniversite Laboratuvar imkânlarını kullanıma sunma.

 

Akademisyen/Araştırmacılar İçin

 • Ulusal ve uluslararası Hibe programları hakkında eğitimlerin verilmesi, güncel proje çağrıların duyurulması ile bilgilendirme yapılması,
 • Proje teknik desteği sunma,
 • Farkındalık ziyaretleri gerçekleştirme,
 • Üniversite-Sanayi işbirliği sürecinde ara yüz olma,
 • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönetimi süreçlerinde (patent araştırması, başvurusu, takibi, lisanslama ve ticarileştirme) destek olma,
 • Üniversite patent portföyünü kullanıma sunma,

 

Girişimci ve Yatırımcılar İçin

 • Yenilikçi fikrin korunması ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sağlama,
 • Girişimcilerin yatırımcı ile işbirliklerini sağlayabilmelerine danışmanlık hizmetleri sunma,
 • Girişimcilerin iş fikirlerini ürüne dönüştürebilmeleri için rehberlik hizmetleri sunma,
 • Özel sektör ve kamu destek fonları hakkında bilgilendirme hizmetleri sunma,
 • Şirketleşme ve kapasite geliştirme süreçlerinde destek hizmetleri sunma,
 • İş Modelleme ve Geliştirme Süreçlerinde Mentörlük yapma,
 • Kapadokya Teknopark İşbirliğiyle Kuluçka Desteği sağlama.

 

Öğrenciler İçin

 • İş fikirlerinin hayata geçirilmesinde mentörlük yapma
 • Kariyer danışmanlığı gerçekleştirme
 • Proje destek danışmanlığı sunma
 • Bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yürütme