• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Hizmet Alanları

Hizmet Alanları

Farkındalık ve Eğitim Birimi

Faaliyet Alanları:

 • Güncel Proje Çağrı Duyuruları
 • Bilgilendirme Etkinlikleri
 • Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

 • Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları ile üniversite akademisyenlerinin proje yazma ve yönetimi kapsamında alabilecekleri eğitimlerin koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumlararası işbirliği yaparak Proje ve Fonları kapsamında Farkındalık oluşturmak için eğitim, panel, seminer gibi bilgilendirme faaliyetlerini planlar, organizasyonunu ve duyurusunu yapar, süreci yönetir.
 • Gerçekleştirilen etkinliklerin, faaliyetlerin özetini içeren farkındalık yaratma amaçlı dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Proje Destek Birimi

Faaliyet Alanları:

 • Teknik destek (Ön Değerlendirme)
 • Eşleştirme
 • Destek Programları Duyurusu, Bilgilendirme Etkinlikleri
 • Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

 • Proje için gerekli farklı disiplinlerde akademisyenler arası eşleştirmeler yapar.
 • Belli bir çağrı programına sunulacak aşamaya gelmiş, yazılmış ve birime müracat edilen projelere ilişkin usul incelemesi yaparak, ilgili çağrının kritelerlerine uygun olup olmadığını inceler, arayüz olarak teknik destek sağlar.
 • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapar ve programlar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.
 • Hizmetlerinin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Faaliyet Alanları:

 • Sanayi, Firma ziyaretleri
 • Akademisyen ziyaretleri
 • Firma çalışanları ile Akademisyen eşleştirmeleri
 • İlgili teşvik programları duyuruları, bilgilendirme etkinlikleri
 • Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

 • Üniversite sanayi işbirliği amacıyla sanayiye ve akademisyenlere ziyaretler gerçekleştirerek proje danışmanlığı yürütür.
 • Sanayi kuruluşlarına ait Ar-Ge tabanlı projelerin hibe programlarından destek almak üzere geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine yardımcı olur.
 • Sanayi kuruluşlarına ait projelerin geliştirilmesine yönelik, ilgili konu alanında uzman akademisyenlerin eşleştirmelerini gerçekleştirerek rehber olur.
 • Üniversite-sanayi destek programları hakkında duyuruları yapar ve programlar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.
 • Gerçekleştirdiği hizmetlerin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Faaliyet Alanları:

 • Patent ve Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına yönelik Eğitimler Verme
 • Patent Danışmanlık hizmeti
 • Ticarileşme sürecinde Rehberlik hizmeti
 • Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

 • Akademisyen, firma çalışanları, öğrenciler, diğer araştırmacılara yönelik olarak arasında fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenler.
 • Buluş Bildirim Formlarını değerlendirir.
 • Patent kurumu ile buluş sahibi arası iletişimi sağlar.
 • Buluşun tescillenmesi, lisanslama ve ticarileştirme süreçlerini yönetir.
 • Gerçekleştirdiği hizmetlerin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Şirketleşme Ve Girişimcilik Birimi

Faaliyet Alanları:

 • Ar-Ge faaliyetlerine Danışmanlık
 • Girişimci Projelerini Ön-değerlendirme
 • Girişimcilik ve şirketleşme üzerine Eğitimler Düzenleme
 • Firma Kurulması süreçlerinde Rehber Olma

Görevleri:

 • Araştırmacılara yönelik girişimcilik kültürünün oluşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Girişimcilikle ilgili firmaların kurulmasını ve yeni programların oluşturulması faaliyetlerini yürütür.
 • Ön kuluçka, kuluçka, iş rehberliği ve girişimcilik üzerine bilgilendirici eğitimler düzenler.
 • Ön kuluçka merkezinde, inovatif ürün üretme fikrine sahip girişimci adaylarının proje önerilerini inceler ve rehberlik eder.
 • Akademisyen, öğrenci, mezun girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerine danışmanlık yapar.
 • Akademisyen, öğrenci, mezun girişimciler tarafından kurulacak firmalara destek olur.
 • Gerçekleştirdiği hizmetlerin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Faydalı Linkler

Patent Araştırması:

Turkpatent

Patentscope

Epo

Uspto

Teşvikler:

Tübitak

Turkpatent

Diğer:

Een

Lesi

 

FSH Broşürleri

Formlar