Skip to content

KurumsallaşmaBölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin kurumsal yönetim yapısının oluşturulması, iş bölümlerinin ve organizasyon yapısının oluşturulması, hızlı ve objektif karar alabilme, bir sonraki kuşağın yetiştirilmesi, hesap verme stratejileri ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, hukuki sorumlulukların hissedarlar arasında yerine getirilmesi ve performans yönetimi gibi süreçler hakkında danışmanlık verilmesi ve işletmelerin orta/uzun vadeli kurumsallaştırılmalarının sürdürülebilirliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.