Skip to content

Proje Destek  • Ulusal/uluslararası proje çağrılarını takip ederek ilgili akademisyenlere, girişimcilere ve şirketlere çağrıların duyurulmasını sağlamaktadır. (TÜBİTAK, H2020, Kalkınma Ajansı vb.).
  • Programlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapmaktadır.
  • İhtiyaç duyulması halinde proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği vermektedir.
  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenleri ve Kapadokya Teknopark girişimcileri tarafından yazılan projelerin, ilgili çağrı kapsamında teknik ve şekil açısından kontrolünü gerçekleştirerek rehberlik görevi yapmaktadır.
  • İhtiyaç duyulması halinde proje için farklı disiplinlerde akademisyenler arası eşleştirmeler yapmaktadır.