Skip to content

Şirketleşme ve Girişimcilik  • Girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirebilecekleri program, platform ve uygun fiziksel altyapıyı sağlamaktadır.
  • Araştırmacılara yönelik girişimcilik kültürünün oluşturulmasında öncü olmakta ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
  • Girişimcilere kuluçka süreleri boyunca şirketleşme, girişimcilik, pazar araştırması, markalaşma gibi konularda eğitim ve mentörlük desteği vermektedir.
  • Yatırımcı-girişimci platformları oluşturarak girişimciler için fon bulunmasına destek olmaktadır.