Skip to content

Teknopark’ın AvantajlarıAr-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetleri kapsamında;

  • Geliştirilen ürün satışlarından elde edilen kazançlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.
  • SGK İşveren Prim Desteği
  • Ücret bordrolarında Damga Vergisi İstisnası
  • İthal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası
  • Yazılıma dayalı ürün ve hizmetlerde KDV istisnası