• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Yatırım Planlama Ofisi

Yatırım Planlama Ofisi

Yatırım Planlama Ofisi Görev ve Yetkileri

Bilgilendirme ve Yol Gösterme

  • Bölgenin yatırım olanakları ve ihracat potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek.
  • Yatırımcıya, mali ve teknik destekleri ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek. 
  • Bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yatırımcıya yol göstermek. 

 

 Takip ve Koordinasyon

 

  • Sanayici ve yatırımcılara destek ve yatırım stratejileri konusunda destek sağlamak.
  • Yatırımcıların, başvuruları hakkında ön inceleme yapmak ve süreci planlamak.
  • Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama iletmek, iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmek.
  • Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip etmek.

 

Tanıtım

  • Bölgenin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve bölgesel plan ve stratejiler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
  • Uluslararası yatırım, ihracat, destek ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve bölgede koordine etmek.
  • Ulusal kuruluşlar tarafından sağlanan devlet yardımları ile mali destekler ve teşvikleri tanıtmak.

 

Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140827-1.htm