Skip to content

Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı, Proje Atölyesi ile KOBİ’lerin İnovasyon Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Eğitim

 
  • 22.7.2019
  • 758

   Kamp kapsamında hâlihazırda belli bir teknoloji olgunluk seviyesine ulaşmış projeleri olan kobilerin bu projelerini H2020 kapsamında fonlama ve hızlandırılmasına yönelik eğitim sunulacaktır. Özellikle uluslararası ticarileşme potansiyeli olan projelerin H2020 başta olmak üzere Avrupa Birliği programlarından yararlanarak hızlandırılmış ve daha verimli şekilde hayata geçirilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Doğu Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Kobilere yönelik 5-11 Ağustos tarihleri arasında 5-9 Ağustos günleri yüzyüze eğitim, 10-11 Ağustos tarihleri proje değerlendirme, mentörlük ve danışmanlık şeklinde yürütülecektir. .

 

Eğitimin Amaç /Hedefler

  • Kobilerin inovasyon algı, bilgi ve becerilerinin uluslararası standartlar paralelinde geliştirilmesi
  • Inovasyon alanındaki Avrupa Birliği programlarının ve olanaklarının tanıtılması (H2020, EASME vb.)
  • Kobilerin H2020 Kobi aracı hakkındaki farkındalıklarının ve bilgilerinin geliştirilmesi
  • Kobilerin H2020 Kobi aracının ana unsurları ile başvuru prosedürleri üzerine bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
  • Kobilerin H2020 Kobi aracına başvurmaları için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması
  • Kobilerin projelerini H2020 Kobi aracına uygun hale getirebilmeleri için gerekli danışmanlık ve mentörluk desteğinin sağlanması

 

         Tarih: 5-11.08.2019

         Eğitim Yeri: TÜBİTAK Marmara Teknokent  Sosyal Tesisler Binası

 

 


22 Temmuz 2019 Pazartesi