• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.Bu teklif çağrısının küresel hedefi, eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaktır.Çağrının özel amacı kapsayıcı eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmaktır.Bu teklif çağrısı kapsamında öngörülen toplam hibe tutarı 7.000.000 Avro’dur.

Başvuru kapanış tarihi:15.04.2019

Detaylı bilgi: http://ahika.gov.tr/duyuru/butunlestirici-egitim-icin-ozel-egitim-hizmetlerinin-kalitesinin-artirilmasi-hibe-programi/