• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

EURONANOMED III PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

EURONANOMED III PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

EURONANOMED III PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

 EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

Yenileyici tıp
Tanı bilim
Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri
Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır.

Detaylı bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/enm3_web_sayfasi_bilgi_notu.docx