• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Patent Araştırma ve İnceleme Raporu Ücretlerinde İndirim

Patent Araştırma ve İnceleme Raporu Ücretlerinde İndirim

Patent Araştırma ve İnceleme Raporu Ücretlerinde İndirim

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sunulan araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasına ilişkin işlem ücretlerinde, patent ve faydalı model tescil maliyetlerinin azaltılması amacıyla ciddi oranlarda indirime gidildi.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ uyarınca, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen araştırma veya inceleme taleplerinde, başvuru sahibinin türüne göre;

Gerçek kişiler için 10 adet,
Tüzel kişiler için 25 adet,
Üniversiteler için 100 adet
olmak üzere, bir yıl içerisinde yapılan (patent ve faydalı model) araştırma veya patent inceleme taleplerinde indirimli ücretler geçerli olacak. 

Detaylı bilgi: http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1043