• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) 2019 YILI 2’nci DÖNEM ÇAĞRILI VE GÜDÜMLÜ PROJELER DUYURUSU

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) 2019 YILI 2’nci DÖNEM ÇAĞRILI VE GÜDÜMLÜ PROJELER DUYURUSU

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) 2019 YILI 2’nci DÖNEM ÇAĞRILI VE GÜDÜMLÜ PROJELER DUYURUSU

 2019 yılı Güdümlü Projeler kapsamında:

* 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) konusunda Ar-Ge çalışmaları,

* Aktif fay karakterizasyonu ,

* Deprem zemin etkileşimi,

* Afetlerin ekonomik etkilerinin modellenmesi,

* Jeomedikal afetler,

* Sigortacılık sektöründe heyelan ve taşkın afetleri için modeller ve

* İstanbul İli kültürel ve tarihi varlıkların deprem zararlarını azaltma çalışmaları konularında projeler desteklenecektir.

2019 yılı 2’nci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında:

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

Son başvuru tarihi; 2 Eylül 2019 

Detaylı bilgi için: https://www.afad.gov.tr/tr/39603/Ulusal-Deprem-Arastirma-Programi-UDAP-2019-Yili-2-nci-Donem-Cagrili-ve-Gudumlu-Projeler-Duyurusu