Skip to content ;

İmalat Sektöründe Uygulamalı Yalın Üretim Teknikleri ile Yalın Liderlik Eğitimi

Projeler Listesi
Proje Adı İmalat Sektöründe Uygulamalı Yalın Üretim Teknikleri ile Yalın Liderlik Eğitimi
Uygulama Birimi Kapadokya Teknopark
Proje Durumu Tamamlandı
Kurum Kapadokya Teknoloji Transfer Ofisi Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Hibe Veren Kurum Ahiler Kalkınma Ajansı
Program 2019 Teknik Destek Programı
Proje Ortakları
Proje İştirakçisi
Proje Yılı 2019
Proje Süresi 10 Gün
Proje Amacı Teknik destek kapsamında verilecek eğitim neticesinde aşağıdaki beş önemli çıktı beklenmektedir. 1-İmalat Sektöründe faaliyet gösteren işletme ve firmalara Yalın Üretim, israf tespiti, 3 tehlikeli M, Kaizen ve Yalın Kurum Yol haritası kazanımı. 2-Destek kapsamında verilen eğitimler sonucunda; katılımcıların yalın üretim konusunda bilgi ve beceri düzeyleri ile deneyimleri artacak. 3-Eğitime katılan gönüllü katılımcıların yüksek verimlilikte yalın üretim uygulamalarına katkı sağlanacak. 4- Nevşehir ilinde Yalın üretim yapan nitelikli işgücü artmasına potansiyel olacak 7 / 12 5- İlde ve bölgede ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücünün gelişmesine destek olunacaktır. Bu kapsamda, Yalın Liderlik Eğitimine katılım sonucunda üretici firma ve işletme çalışanlarının; yalın düşünme, yalın üretimin doğası, felsefesi ve yalın üretim tekniklerine uygulamalı örnekler üzerinden aşina olmaları, yalın liderlik bilgi ve becerileri ile donanımlı hale gelmeleri beklenen temel sonuçlardır. Bu beklenen temel sonuçlar bağlamında, eğitim sonrası katılımcı işletme/ firmalarda yalın üretim felsefesi uygulamalarının gerçekleştirilmesi nihai öngörülen çıktıdır. İmalat sanayi işletmelerin ve üretici firmaların, üretimdeki kayıplarını en aza indirerek kaliteli ürün elde etme tekniklerini, daha az malzeme, ekipman, iş gücü ve daha az zaman kullanarak daha fazla değer elde etme, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini daha fazla karşılamayı sağlama yollarını işletmelerinde uygulamaları önem arz etmektedir. Ayrıca beklenen çıktıların yaygın etkisi olarak değerlendirilen orta ve uzun vadeli sonuçlar arasında: işletme ve firmaların diğer çalışanlarının yalın üretime aşina olmaları, diğer işletmelerde de yalın düşünme, yalın üretim ve yalın liderlik bilincinin artması, bu anlamda gelecek nesillerin daha profesyonel yetiştirilmesi, üretim faaliyetlerinden doğacak israfların ortadan kaldırılması ve sürekli yapılan iyileştirmelerle verimlilik ve kalitenin artması, buna bağlı olarak daha fazla yatırımla birlikte iş ve pazardaki rekabet gücün artması, dolayısıyla ildeki ekonominin iyileşmesi yer almaktadır.