Skip to content ;

Nevşehir İmalat Sanayi İşletmelerinin Kurumsal Yapısının Sürdürülebilir Sürece Sokulması Eğitimi

Projeler Listesi
Proje Adı Nevşehir İmalat Sanayi İşletmelerinin Kurumsal Yapısının Sürdürülebilir Sürece Sokulması Eğitimi
Uygulama Birimi Kapadokya Teknopark
Proje Durumu Tamamlandı
Kurum Kapadokya Teknoloji Transfer Ofisi Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Hibe Veren Kurum Ahiler Kalkınma Ajansı
Program 2018 Teknik Destek Programı
Proje Ortakları
Proje İştirakçisi
Proje Yılı 2018
Proje Süresi 9 Gün
Proje Amacı Bu başvuruda yer alan eğitimle birlikte öncelikli olarak hedef grup içerisinde yer alan ve kurumsallaşma eğitimi almış işletmelerden başlamak üzere Nevşehir İli ndeki aile işletmelerinde kurumsallaşmaya yönelimin artacağı planlanmaktadır. Bu eğitim, diğer KOBİ'lere de örnek teşkil ederek kurumsallaşma bilincinin Nevşehir de artmasına neden olacak ve böylece işletmeler rekabet avantajı elde edecektir. Kurumsallaşma ile birlikte hedef grup içerisinde yer alan işletmelerde insan kaynakları gelişerek doğru işe doğru personel temini, pazarlama departmanı gelişerek markalaşmanın ortaya çıkması, üretimde kalitenin artması, finansal yönetiminin profesyonelleşmesi gibi uzun dönemli sürdürülebilir olumlu etkiler gerçekleşecektir. Kurumsallaşma ve profesyonel yönetime geçen KOBİ'lerin bilgi birikimi bir sonraki yönetim ekibine daha sürdürülebilir olarak aktarılmasından dolayı aile işletmelerinde karşılaşılan kuşak çatışması ve bilgi birikiminin aktarım problemleri de ortadan kalkarak Bölge ekonomisinin sürdürülebilir kalkınma modeli ile ülke ekonomisine katkısı artarak devam edecektir. Kurumsallaşmanın sağladığı avantajların bölgede farkına varılması ile birlikte şehir ekonomisinin temel dişlileri olan turizm sektöründe ve tarım sektöründe de kurumsallaşmanın farkındalığı artmış olacak ve çarpan etkisi ortaya çıkacaktır.